Auditul fiscal reprezintă o examinare detaliată a situației fiscale a unei persoane fizice sau juridice…